הגות הנפש/יסודות/בעלי חיים

הגישות לגבי רגשות תחושות והיכולות השכליות של החי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.