ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


          כאן העמוד הראשי |          לפרק הבא (מבוא) >>


מבוא עריכה

הגות הנפש או החשיבה על החשיבה.
באנגלית: פילוסופי אוף מיינד, ובאוניברסיטה הפתוחה: הפילוסופיה של הנפש בתקופתנו
ספר זה הוא הֶסְבֵּר המצב העדכני של המחקר וההגות בנושא השכל, התפישה, והנפש, בלשון קצרה וברורה, ובעברית שורשית.

מהי הנפש? איך אנחנו מבינים דברים? האם יש הבדל בינינו לבין בעלי חיים? האם תמנון ציפור או אמבה חשים כאב כמונו או חווים צבעים ורגשות כמונו? האם מחשב מסוגל לחשוב להבין או להרגיש? ומה לגבי ילדים ונשים, לעומת גברים? האם אפשר להסביר את המוּדעות, והאם יש "אני"?
הספר עוסק בתפישות העדכניות של מדעי ההגות (הפילוסופיה) בשאלות של ניתוח והסבר התחושות הפנימיות (הנפשיות) המעובדים במוח. הסברים חדשים אלו ניתנו לאור השינויים וההתפתחויות במדעי המוח, במדעי הבלשנות, ובמדעי התקשוב, ולאור הבנתנו החדשה את המציאות. הספר מביא את הדיעות השונות, את המחלוקות החשובות ואת סיפור התפתחותה של החשיבה על החשיבה. את תורת הידע - חקר יכולת הידיעה שלנו - האפיסטמולוגיה, ואת ההגות על היש ביקום ובמציאות - האונטולוגיה.

ספרנו זה בעיקרו עוקב אחרי חקר השכל והתפישה כפי שנלמדו בהרצאותיו של ג'פרי קפלן אך מרחיבם בהרבה. הספר יעסוק בהתפתחות התחום ומינוחיו לאורך הדורות, ועל השינויים שחלו בתחום זה של ההגות על "הנפש" וה"שכל" ועברו עליו כעת עם ההתפתחות המדעית. בין תחומי מדע השייכים לענייננו, שהתפתחו מאוד בעשרות השנים האחרונות והשתנו מקצה לקצה, נמצאים: חקר המוח ומדעי החיים והחומר, מדע הבלשנות, מדעי הנפש, חקר המידע, עיבוד אותות, פיתוח הבינה המלאכותית ומדעי המחשב, חקר ההתנהגות ומדעי החברה.

הספר מקיף גם את החומר בקורס "הפילוסופיה של הנפש בתקופתנו" הנלמד באוניברסיטה הפתוחה, מתוך ספרו של פרופ' אמיר הורוביץ, אלא שספרנו מתעמת עם ספרו לעיתים, מפשט את ההסברים, ומשתמש במונחים מוצלחים וברורים יותר מאלו שפרופ' הורביץ בחר, אך תמיד נכתוב גם מה נחשב נכון במטלות ובמבחנים, ובאיזה מונחים יש להשתמש שם.

כאמור, הספר מסודר בדומה לשיעוריו המקוונים של ד"ר ג'פרי קפלן (אך מפורט יותר ונסמך על החומרים המקוריים של ההוגים) וכן מביא בפרק נפרד את תפישות העולם בעניין זה במזרח הקדום, במקרא ובפילוסופיה היוונית, ואת התפתחותם בקרב המלומדים כמופיע בכתבי הוגים יהודים מתקופת החורבן, ובימי הביניים.

עקרונות ומונחים עריכה

הגישות עריכה

להרחבה ראו סיכום

שאלות יסוד עריכה

  • ראו: שאלות הקיום - קיום המציאות וקיום העצמי. קיום גשמי וקיום רוחני. ומהי, לפי השיטות השונות, הגדרתם.
  • ראו: שאלות זהות - מה נחשב זהה ומה נחשב שונה, סיווג ההשוואות ומשמעותם לעניינינו
  • ראו: שאלות הגוף והנפש - האם קיים שכל נפשי נפרד מהמוח. מהי הגדרתו וכיצד מוסברות התופעות הקרויות "נפשיות".

בשאלת הגוף והנפש עוסק רוב ספרינו

יסודות הדיון ומונחיהם עריכה


         לפרק הבא (יסודות) >>

קישורים חיצוניים עריכה

  • /שיעורי קפלן - קישורים לסרטי הרצאותיו של ד"ר ג'פרי קפלן. הנספח כאן בספר גם נותן תקציר ומעט הסבר למה שהוצג בהרצאותיו.
  • [פילונפש - הפילוסופיה של הנפש קבוצת פייסבוק למתעניינים בנושא - ובפרט בהקשר לקורס באוניברסיטה הפתוחה.

ארכיב (דפי טיוטה ודפים למחיקה) עריכה