הגות הנפש

הגות הנפש (באנגלית: פילוסופי אוף מיינד)

ספר זה עוסק בתפישות העדכניות של מדעי ההגות (הפילוסופיה) בשאלות של ניתוח והסבר התחושות הפנימיות (הנפשיות) המעובדים במוח לאור השינויים וההתפתחויות במדעי המוח הבלשנות והתקשוב, ובהבנתנו את המציאות. ספר זה מציג את התחום בהרחבה יתרה, אך גם מציג בעברית שורשית ומובנת מאליה את הנלמד בקורס "הפילוסופיה של הנפש בתקופתנו" באוניברסיטה הפתוחה של פרופ' אמיר הורוביץ. ספרנו לעתים יתעמת עם חומר השיעורים, אך יסביר גם מה נחשב נכון במטלות ובמבחנים.

אתם מוזמנים לערוך ולהשתתף בכתיבה, אם אתם בעניין הסבר מדעי של התחום בעברית שורשית ברורה וקצרה.
אנא העירו את הערותיכם בדפי השיחה, תודה

ספרנו זה בעיקרו עוקב אחרי חקר השכל והתפישה כפי שנלמדו בהרצאותיו של ג'פרי קפלן אך מרחיבו בהרבה. אנו עוסקים בהתפתחות התחום ומינוחיו לאורך הדורות, ועל השינויים שחלו בו עם ההתפתחות המדעית, שבהם במיוחד: חקר המוח, מדע הבלשנות, מדעי הנפש, חקר המידע, ופיתוח הבינה המלאכותית.

הספר מסודר בדומה לשיעוריו המקוונים של ד"ר ג'פרי קפלן (אך מפורט יותר ונסמך על החומרים המקוריים של ההוגים) וכן מביא בפרק נפרד את תפישות העולם בעניין זה במזרח הקדום, במקרא ובפילוסופיה היוונית, ואת התפתחותם בקרב המלומדים כמופיע בכתבי הוגים יהודים מתקופת החורבן, ובימי הביניים.

תקציר הספרעריכה

יסודות הדיון, עקרונות ומונחיםעריכה

הגישותעריכה

להרחבה ראו /נושאים/סיכום

 • שאלת הגוף והנפש, ושאלות הקיום - קיום המציאות וקיום העצמי.

מציאות חצויה - גוף ונפשעריכה

 • תפישות דואליזם - גישת המציאות החצויה גשמי-רוחני, מוחי-נפשי:
  • דואליזם הכרחי - השיטה "הקרטזית" של רנה דקארט
  • התנגדויות: בעיית המגע בין הנפש לגוף - טענתה של של הנסיכה אליזבט
  • הטעות היסודית והחמורה  של סיווג שגוי - טענתו של גילברט רייל
 •  תפישות חמריות:

מציאות אחודה - חומרנות מדעיתעריכה

חומרנות מדעית - פיזיקליזם - החומרנות החדשה על פי המדע

 • א. גישת ההתנהגותנות (ביהביוריזם) - על פי חקר ההתנהגות - דעתו של גילברט רייל
  • ביהביוריזם טהור לודוויג ויטגנשטיין בעקבות הביהביוריזם הקיצוני של פרדריק סקינר
  • התנהגותנות הסברית (ביהביוריזם לוגי) - דעתו של גילברט רייל, כאמור לעיל.
   • התנגדות לגישת ההתנהגותנות: טיעון הספרטנים העילאיים של הילרי פטנם.

חומרנות מלאה - פיזיקליזם ללא סייג:

 • ב. גישת הנפשי והמוחי הזהים (זהות נפש-מוח) - דעתם של הילארי פוטנם וסמארט(?)
   • סיבתיות וזהות: שאלת זיהוי הגורם בשרשרת וצירוף נסיבות. סוגי זהות אחידה: זהות תכולה וזהות סיווג.
   • התנגדות לזהות נפש-מוח:
 • ג. גישת התיפקוד (פונקציונליזם) - דעתם של ??
 • תלונת ההתנשאות האנושית (שוביניזם של חיים) - הרואים ב"חיים" משהו שאינו טבעי
 • האפשרי במחשבה לעומת האפשרי למעשה.

התנגדויות לכל שיטות החומרנות המדעית (הפיזיקליזם):

תרגילי חשיבה, והיסמכות על הנחות יסוד הנשמעות סבירות
 • א. טיעון הזומבי של דוד חלמרס.
גולם חסר נפש הוא אפשרי לפי ההגיון, והנפשי קיים, לכן הנפשי נפרד ולא מוסבר בידי החומר.
 • ב. בעיית החוויה (השאלה הקשה) נגד הסברים חומרניים:
  • ב1. החדר של מרי - פרנק ג'קסון
מרי היודעת כל בענייני הצבע האדום חווה אותו לראשונה - ומכאן שהחוויה הנפשית שונה מהידוע והמובן.
  • ב2. דימוי העטלף של דוד נֵייגְל,
לא ניתן לדמיין עטלף כי הוא שונה מאיתנו מהותית. כך לא ניתן "להסביר" את החוויה הנפשית דרך המדע
  • ב3. החדר הסיני של ג'ון סיריל (במקורו נועד לחזק את התפישה של פיזיקליזם)
פקידים המייצרים תשובות בסינית לשאלות בסינית בלי להבין את תוכנם, אינם "מבינים". ומכאן שחוויית ההבנה אינה כעיבוד מחשב.
  • ב4. ג'ון לוק וטענת אפשרות הקלט המהופך (היפוך קוואליה)
הקלט ההפוך של צבעים יוליד חוויה פנימית שונה, אך תוצאה התנהגותית שאינה שונה מאשר קלט ישיר. מכאן שיש חוויה פנימית שונה.
   • פול צ'ורצ'לנד וטענת ההיפוך ההכרחי (נגד טענת הקלט המהופך).


יסודות הדיון ומונחיהםעריכה

עמדות הגותיותעריכה

/עמדות

טיעונים בשאלות גוף נפשעריכה

תורת הזהות החמרית של הנפשי-שכלי (פיזיקליזם)עריכה

עמדת זהות הנפשי עם הטבע המוסבר

התפקיד הנפשי-שכליעריכה

מבוא: הגדרות במדעי החיים לפי תיפקוד ותפקידים
שאלת תפקידי השכלי-הנפשי בנפרד מהמוח החמרי

המוּדעוּת העצמיתעריכה

מושגי תפישה (קוגינטיביים) של מוּדעוּת והכרה עצמית
מושגי מוּדעוּת עצמית לפי תיפקוד
מודעות התנסותית בשונה ממודעות אחרת

דגם המחשב של הנפשעריכה

להשלים

הנפשי-השכלי החיצוני (אקסטרנליזם)עריכה

עמדת הנפשי-השכלי החיצוני (אקסטרנליזם)
לפיה התגובות הגופניות והרישום בעולם החמרי שמחוץ למוח הם חלק מן התהליכים והמצבים הנפשיים.
עמדת החיצוניות הנפשית-שכלית בלשון ובחברה (אקסטרנליזם סוציו-לינגוויסטי)

קישורים חיצונייםעריכה

 • /שיעורי קפלן - קישורים לסרטי הרצאותיו של ד"ר ג'פרי קפלן. הנספח כאן בספר גם נותן תקציר ומעט הסבר למה שהוצג בהרצאותיו.