הגות הנפש/יסודות/מילון מושגים

מילון מושגים - כולל טבלת השוואה למינוח בספר של האוניברסיטה הפתוחה.


מילון מונחים עברי לועזי
מונחי הגות הנפש המונח הלועזי בספרי האו"פ הערות
מציאות שנויה (חלוקת גוף ונפש) דואליזם
מציאות אחודה מוניזם העולם הוא אחד ואין מציאות שנויה
חומרנות מטריאליזם העולם עשוי כולו מחומר על פי חוקי הטבע
צמצום רדוקציה שונה: להשלים ראו אמת ואישושו
היסק, הוכחה דדוקציה שונה: להשלים ראו אמת ואישושו
הוכחה על דרך השלילה רדוקטיו אד אבסורדיום שונה: להשלים ראו אמת ואישושו
אם כן אין לדבר סוף רדוקטיו אד נאוסיאום
ארגומנטום אד אינפיניטום
שונה: להשלים ראו אמת ואישושו
נפשי-שכלי מנטלי נפש. באו"פ נמנע מ"שכל" הקשור בשכלתנות הגיון וחישוביות לדעתנו שכל הוא mind
רעיוני-רוחני אידיאלי-ספיריטואלי רוחני
מוח brain במקרא: ראש, לב, כליות
שכל, שכלי, מחשבתי mind "נפש", האו"פ נמנע מהמונח "שכל" הקשור בחישובי הגיון ושכלתנות. בספרות הרבנית: בינה, מחשבה, רעיון
גופני, ממשי, מוחשי פיזי, קונקרטי, אקטואלי "פיזיקלי" בהשפעת יתר של האנגלית בספרות הרבנית: גשמי וחמרי
תחושה, תחושות גוף, תגובה או תופעה גופנית חוויות גופניות
סטטוס מנטלי-פיזיולוגי
מצב נפשי של תחושות גופניות כולל אולי התגובה הגופנית למשל הדפת ריח וסימור שיער או קצב דופק מואץ
חוויה שכלית ונפשית,
חוויית רגש,
מודעוּת נפשית מצב נפשי (מחשבתי, גופני, חושי, רגשי)
הנחה, טענה, טיעון (טיעון כולל טענות ותוצאה נבחנת) פרופוזיציה
תפישתי, תפישה, קליטה קוגניטיבי, קוגניציה ונמנע מ"תפישה" שהיא פרספקטיבה או פרספציה (קלט רצפטורים)
סבור, סברה מאמין, אמונה belief האמנה. האו"פ נמנע מ"סברה" כי יש למילה גם משמעות של "היסק" או "טענה אפשרית"
רגש שונה:להשלים אהבה, שמחה, חיבה, שנאה, עצב, קנאה, פחד, כעס
חוש שונה:להשלים חזותי (הבטה, צבע, גודל, צורה, תנועה), קולי (צליל, דיבור, נעימה), טעם, ריח, מגע - מישוש.
חישוב שונה: להשלים תנועתי, חשבוני, הגיוני
ביהביוריזם
פיזיקליזם
Mind-Brain Identity תורת זהות הנפש בעיה במינוח האו"פ שמשמעו "אופן זיהוי הנפש"