הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/גבול של מכפלה בקבוע

משפט

אם אזי כאשר .

הוכחה

יהי .

אם הטענה מיידית:

אם נראה שקיים כך שלכל מתקיים .

מהגדרת הגבול קיים כך שלכל מתקיים .