הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/גבול של סכום והפרש

משפט

אם אזי .

הוכחה

יהי . יש להוכיח כי קיים כך שלכל מתקיים .

  • קיים כך שלכל מתקיים .
  • קיים כך שלכל מתקיים .

נבחר . לפיכך,