הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/הופכי לגבול אינסופי

משפט

אם אז .

הוכחה

מספיק להראות כי לכל קיים כך שלכל מתקיים .

מהגדרת הגבול קיים כך שלכל מתקיים , כלומר .