הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/מנה אינסופית

משפט

אם אזי .

הוכחה

יהי . יש להראות כי קיים כך שלכל מתקיים .

חסומה בסביבת , כלומר קיים כך שלכל מתקיים עבור כלשהו.

קיים כך שלכל הפונקציה חיובית וכן .

נבחר . לפיכך,