הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/סכום אינסופי

משפט

אם אז .

הוכחה

יש להראות כי לכל קיים כך שלכל מתקיים .

חסומה וקיים כך שלכל מתקיים עבור כלשהו, אזי .

לכל קיים כך שלכל מתקיים .

נבחר . לפיכך,