הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/סדרות/סדרה מתכנסת אמ"מ היא סדרת קושי

משפט

הסדרה מתכנסת (לגבול סופי) אם ורק אם היא סדרת קושי. כלומר, היא מתכנסת אם ורק אם לכל קיים כך שלכל מתקיים .

הוכחה

נניח כי . לכל קיים כך שלכל מתקיים . נבחר מספרים ונקבל כי

המעבר השני הוא שימוש באי־שוויון המשולש. אזי הסדרה היא סדרת קושי.


נניח כי היא סדרת קושי. ראשית, נוכיח כי היא חסומה. לכל קיים כך שלכל מתקיים . אזי לכל מתקיים אז הסדרה חסומה בקטע . בקטע יש לסדרה רק מספר סופי של אברים ולכן היא חסומה שם. לפיכך, הסדרה חסומה על כל הישר הממשי.

על־פי משפט בולצאנו-ויירשטראס, לכל סדרה חסומה יש תת־סדרה מתכנסת. לכן לסדרה יש תת־סדרה המתכנסת לגבול שנסמנו .

נוכיח כי זהו למעשה הגבול של הסדרה. נסמן את תת־הסדרה . קיים כך שלכל מתקיים .

מהתכנסות תת־הסדרה נקבל כי לכל מתקיים .

אזי לכל מתקיים

לכן .