הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/נגזרת של מכפלת פונקציות

משפט

אם הפונקציות גזירות, אזי .

הוכחה ישירות מהגדרת הנגזרת

עריכה
 

המעבר   הוא מפני ש־  רציפה ב־  (גזירות בנקודה גוררת רציפות בה).

 

הוכחה דרך גזירה לוגריתמית

עריכה

נסמן   . אזי מתקיים:

 

נגזור לפי כלל השרשרת ונקבל:

 

 

הערה: במבט ראשון, הוכחה זו עלולה להידמות כבעלת הגיון מעגלי אבל למעשה נוסחת כלל השרשרת ונגזרת הלוגריתם הטבעי ניתנות להוכחה באופן עצמאי לחלוטין, ללא שימוש בכלל למכפלת נגזרות.