הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/נגזרת של מנת פונקציות

משפט

אם גזירות ומתקיים , אזי גזירה ומתקיים .

הוכחה ישירות מהגדרת הנגזרת

עריכה
 

 

נגדיר   ומכאן   . נשתמש בכלל למכפלת נגזרות ונקבל: