הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/נגזרת של מנת פונקציות

משפט

אם גזירות ומתקיים , אזי גזירה ומתקיים .

הוכחה ישירות מהגדרת הנגזרתעריכה

 

 

הוכחה דרך נגזרת של מכפלת פונקציותעריכה

נגדיר   ומכאן   . נשתמש בכלל למכפלת נגזרות ונקבל: