הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/שיטת ניוטון-רפסון

משפט

שיטת ניוטון־רפסון משתמשת בסדרה כדי למצוא שורש של הפונקציה. עבור פונקציות מסוימות, ניתן להוכיח ששיטת ניוטון-רפסון תתכנס לפתרון המבוקש, בהתחשב בנגזרת הראשונה והשניה:

תהי גזירה פעמיים ברציפות בקטע , יש לה שורש יחיד בקטע ונבחר . אז האיטרציה תתכנס לפתרון במקרים הבאים:

במקרים אלו ניתן לתחום את גודל השגיאה, על־ידי אי־השוויון הבא:

כאשר

הוכחה

עריכה

ההוכחה מתבססת על שימוש בטור טיילור מסדר שני. נראה אותה עבור המקרה הראשון – עבור שאר המקרים הרעיון זהה.

חלק א: הוכחת התכנסות

עריכה

תהי   הסדרה המתקבלת מאיטרציית ניוטון. נניח כי   . כעת נפתח את טור טיילור של   מסדר שני סביב   :

 

 

כעת נשתמש בהגדרת הסדרה   ונקבל:

 

נעביר אגפים:

 

כעת נזכור כי על-פי הנתון   ולכן הביטוי באגף ימין חיובי. מכאן כי גם הביטוי באגף שמאל חייב להיות חיובי. על-פי הנתון,   ולכן בהכרח מתקיים:

  כלומר  

הראינו שהסדרה חסומה מלרע על-ידי   . כעת נראה שזו סדרה יורדת: על-פי הנוסחה ידוע כי   . הנגזרת חיובית, כלומר הפונקציה עולה בקטע, ומאחר ש-   הרי ש-   ולכן   ומכאן שמתקיים   . הראינו שהסדרה יורדת.

כידוע, כל סדרה יורדת וחסומה מלרע מתכנסת לגבול. נסמן   . אז מתקיים:   ולכן   ונקבל מיידית   . מכיון ש-   הוא השורש היחיד בקטע,   . הראנו שהסדרה מתכנסת אל השורש המבוקש. מ.ש.ל.

חלק ב': הוכחת הערכת השגיאה

עריכה

נפתח הפעם את טור טיילור של   סביב הנקודה  :

 

 

 

כעת, לפי משפט הערך הממוצע של לגראנז' קיימת   המקיימת:

  וקיבלנו:

  . כעת נציב את   :

  .

מ.ש.ל.