היסטוריה לבגרות/ארץ ישראל בשנים 1936- 1939/הוויכוח בנוגע לדרכי התגובה כלפי התקפות הערבים : "הבלגה", "התקפה", סיכויים וסיכונים בכל אחת מדרכי התגובה

ביישוב היהודי שרר מצב ביטחוני חדשלאור המאורעות שפקדו אותו.ביישוב היו שתי ארגונים צבאיים:ארגון ה"הגנה" וארגון ה"אצ"ל" (ארגון צבאי לאומי).ביישוב היה ויכוח האם יש להבליג או האם יש להתקיף לנוכח המאורעות.

הבלגה עריכה

מנהיגי היישוב החליטו להבליג.היהודים לא יגיבו במלחמה ללא אבחנה אלא יתקיפו במטרה לפגוע באשמים.

סיכויים עריכה

הטיעונים בעד ההבלגה או הסיכויים של גישה זו:

1.צורך לשמור על טוהר הנשק,כלומר לא לפגוע בחפים מפשע ולשמור על התדמית המוסרית של היישוב והמפעל הציוני מנקודת מבט העולם.

2.אם יגיב היישוב בהתקפה הבריטים עלולים לפגוע במפעל הציוני.

3.אם יבליגו יהיה ניתן לתבוע מהבריטים שיעמדו בהתחייבויותיהם כפי שנאמר בטופס המנדט.

סיכונים עריכה

הערבים יכולים לתפוס את המדיניות הזאת כחולשה של היישוב היהודי וזה יעודד אותם להמשיך לפגוע ביהודים.

התקפה עריכה

ארגון ה"אצ"ל" היה בין המתנגדים למדיניות ההבלגה.הארגון ביקש להגיב בטרור כנגד הטרור הערבי.

סיכויים עריכה

הטיעונים בעד ההתקפה או הסיכויים של גישה זו:

1.צורך לתת מענה לטרור הערבי כדי לשמור על הביטחון של היישוב היהודי.ההתקפה תיתן הרתעה.

2.התקפה תאלץ את בריטניה להגיע הסדר מוקדם.

3.אם היישוב יבליג אז הערבים יתפסו זאת כחולשה של היישוב היהודי ורק יגביר את הטרור.

סיכונים עריכה

1.אם היישוב יפעל בהתקפה הבריטים יתהכרו ממה שהבטיחו ליישוב היהודי.

2.הבריטים יפסיק לשתף פעולה עם היישוב מבחינה צבאית ומבחינה כלכלית.

איזו מדיניות בחר היישוב היהודי להגיב כנגד הטרור הערבי? עריכה

בתחילה רוב היישוב התנגד למדיניות ההתקפה ותמך במדיניות ההבלגה.אך עם התגברות הטרור הערבי בשנת 1937 היישוב הגיב בהגנה יותר אקטיבית כדי להגן על היישובים היהודים ועם הבעיות הבטחוניות השונות.