היסטוריה לבגרות/ארץ ישראל בשנים 1936- 1939

א) הגורמים למרד הערבי ומטרות המרד, דרכי המאבק בבריטים וביישוב היהודי

ב) היערכות היישוב היהודי בתחומים: ביטחון, התיישבות וכלכלה

ג) הוויכוח בנוגע לדרכי התגובה כלפי התקפות הערבים : "הבלגה", "התקפה", סיכויים וסיכונים בכל אחת מדרכי התגובה

ד) מדיניות בריטניה בשנים 1936 - 1939:

הפרק הקודם:
הגישות השונות ביישוב היהודי ובתנועה הציונית בנוגע ליחס כלפי בריטניה וכלפי הערבים
ארץ ישראל בשנים 1936- 1939 הפרק הבא:
ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם