היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/בולגריה


1)זמן כיבוש,דרגת הכיבוש ודרכי שלטוןעריכה

2)ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרהעריכה

3)יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכךעריכה

4)דרכי התארגנות והתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאציעריכה