היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה

שטחי הכיבוש של גרמניה הנאצית כללו שטחים נרחבים באירופה ובצפון אפריקה, בהן ישבו קהילות רבות.

הפרקים הבאים עוסקים בשני אזורים נרחבים:

א) היהודים באירופה במדינות
הולנד, בלגיה, צרפת, רומניה, בולגריה, יוון, איטליה והונגריה:
ב) היהודים בצפון אפריקה במדינות
מרוקו, אלג'יריה ולוב:הפרק הקודם:
השואה
היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה הפרק הבא:
היישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השנייה