היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/הונגריה


1)זמן כיבוש,דרגת הכיבוש ודרכי שלטון

עריכה

2)ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרה

עריכה

3)יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכך

עריכה

4)דרכי התארגנות והתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאצי

עריכה