היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/לוב


1)מדיניות משטר וישי או השלטון הפאשיסטי האיטלקי כלפי היהודים עריכה

2)יחס האוכלוסייה הקולוניאלית ויחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה עריכה

3)דרכי ההתארגנות וההתמודדות של היהודים עם המציאות שנכפתה עליהם עריכה