היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/לוב


1)מדיניות משטר וישי או השלטון הפאשיסטי האיטלקי כלפי היהודיםעריכה

2)יחס האוכלוסייה הקולוניאלית ויחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייהעריכה

3)דרכי ההתארגנות וההתמודדות של היהודים עם המציאות שנכפתה עליהםעריכה