היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/צרפת


היהודים מגורשים ממרסיי שבצרפת, 1943

1)זמן כיבוש, דרגת הכיבוש ודרכי שלטוןעריכה

2)ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרהעריכה

3)יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכךעריכה

4)דרכי התארגנות והתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאציעריכה