היסטוריה לבגרות/היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה/רומניה


1) זמן כיבוש, דרגת הכיבוש ודרכי שלטון

עריכה

2) ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרה

עריכה

3) יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכך

עריכה

4) דרכי התארגנות והתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאצי

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה