היסטוריה לבגרות/השואה/לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

היהודים גילו רצון עז ללחום באויב הנאצי הן לשם נקמה ובעיקר לשם מיקוד העולם כולו בבעיה היהודית, ממנה ניסו ממשלות רבות להתעלם. מאות אלפי יהודים לחמו בצבאות בעלות הברית לא רק משום חובה אזרחית, כי אם מתוך רצון להביא הקלה ועזרה ליהודי השואה, להפיח בהם תקווה ולא להשאירם לגורלם, וגם כדי לנקום בנאצים.בעלות הברית חששו מלהשתמש בנושא היהודי במערכת ההסברה שלהם שכן הדבר עשוי להצדיק את הטענה של הנאצים שהמלחמה היא מלחמה יהודית.

לוחמי הבריגדה בגבול אוסטריה-איטליה

הצבאות שבהם שירתו היהודים ומספריהם:

  • פולין- בצבא הפולני לחמו כ-130,000 יהודים כנגד גרמניה בשנת 1939
  • יוון- בצבא היווני לחמו כ-13,000 יהודים ומתוכם היו 343 קצינים בדרגות שונות
  • בריטניה- בצבא הבריטי לחמו כ-62,000 יהודים ומהם נפלו כ1,500 בקרבות השונים
  • ברית המועצות- חצי מליון יהודים שירתו בצבא ברית המועצות, כ200,000 נפלו במערכות השונות וכ-160,000 מהם זכו באותות הצטיינות ביניהם גם את אות ההצטיינות הגבוה ביותר של בריה"מ "גיבור ברית המועצות" וגם אלפי קצינים היהודים שירתו בצבא ברית המועצות ויותר ממאה מהם הגיעו לדרגת גנרל.
  • ארצות הברית- בצבא האמריקאי שירתו כ-550,000 יהודים מהם נפלו בקרבות למעלה מ-10,000.כ-36,000 מהם קיבלו אותו הצטיינות, ו-23 יהודים הגיעו לדרגת גנרל או אדמירל.
  • הישוב היהודי בארץ- היהודים בארץ גם כן השתתפו בלחימה כנגד הנאצים, כמו הצנחנים ביניהם הייתה חנה סנש.