היסטוריה לבגרות/השואה

1. השואה במזרח אירופה עד לתחילת ביצוע "הפיתרון הסופי", ספטמבר 1939 - יוני 1941

א. מדיניות הנאצים

1) המדיניות כלפי היהודים עד לריכוזם בגטאות

2) איגרת הבזק

3) תוכניות לריכוז היהודים: לובלין-ניסקו ומדגסקר

ב. הגטאות בשואה

4) הגטאות, הקמתם וניהולם

1) תנאי החיים בגטאות והשפעתם על הפרט, המשפחה והחברה

2) ניהול הגטו על ידי היודנראט וארגונים נוספים

3) הישרדות, "קידוש החיים"

4) תנועות הנוער - מאפייני הפעולות

2. ממדי ההשמדה בתקופת ביצוע "הפיתרון הסופי", יוני 1941 - מאי 1945

א. "הפיתרון הסופי" - שלבים

1) הקשר בין תחילת ההשמדה למלחמה בברית המועצות

2) השלבים בביצוע "הפיתרון הסופי"

3) ועידת ואנזה

ב. התקוממות ומרידה של היהודים בתקופת השואה

1) המרידות בגטאות

2) המרידות במחנות ההשמדה

3) הלחימה של הפרטיזנים היהודים

4) לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

ג. יחס האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש, ויחס ממשלות העולם החופשי אל היהודים בזמן ביצוע "הפיתרון הסופי"

1) יחס האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש

2) חסידי אומות העולם בשואה

3) דעת הקהל ומדינות העולם החופשי

4) עמדת הצלב האדום ועמדת הכנסייה הקתולית בשאלת עזרה ליהודים בתקופת ביצוע "הפיתרון הסופי"

לקריאה נוספת

עריכה
  • ישראל גוטמן, נעמה גליל, שואה וזכרון, ספר לימוד לחטיבה העליונה, ירושלים: הוצאת מרכז זלמן שזר ויד ושם, 1999.
  • ישראל גוטמן, הודי ורשה 1943-1939, ירושלים 2011.
  • ישראל פרידלנדר, גרמניה הנאצית והיהודים, שנות ההשמדה: 1945-1939, תל אביב: הוצאת עם עובד וירושלים: הוצאת יד ושם, 2009.

קישורים חיצוניים

עריכה
הפרק הקודם:
מלחמת העולם השנייה
השואה הפרק הבא:
היהודים באירופה וצפון אפריקה בתקופת השואה