היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/הגדרת יעדי התנועה הציונית "תוכנית באזל"

מבוא

עריכה

בנימין זאב הרצל כינס את הקונגרס הציוני העולמי הראשון בעיר בזל בשוויץ בסוף חודש אוגוסט 1897. זאת לאחר שהרצל התייאש מלבקש עזרה מהיהודים העשירים. בקונגרס השתתפו 208 נציגים של אגודות ציוניות מקהילות יהודיות מרחבי תבל.

מטרות כינוס קונגרס בזל

עריכה
  1. על מנת לבנות ארגון משותף תנועה משותפת לכל הציונים ולאנשי חיבת ציון.
  2. על מנת לקבוע ולנסח מטרה משותפת של התנועה הציונית ולהגיע להסכמה ביחס לאמצעים.
  3. על מנת להשיג צ'ארטר ותמיכה מצד יהדות מערב אירופה ומצד גורמים בין לאומיים ביחס למטרותיה של התנועה הציונית.

תוכנה של תוכנית בזל

עריכה

תוכנית בזל ניסחה את יעדיה של התנועה הציונית. עיקריה היו:

  • הקמת מדינה יהודית לאחר השגת צ'רטר ממעצמות העולם והכרתן, התיישבות ועלייה.
  • הקמת מוסד שייצג את כל היהודים וקביעת מוסדות כלכליים.
  • פרסום התנועה הציונית בעולם.

מהו צ'רטר?

עריכה

צ'רטר הוא כתב זכויות מדיני שניתן על ידי מעצמה או מספר מעצמות ליהודים אשר נתן להם זכות להתיישב בטריטוריה מסויימת ועצמאות. השגת צ'רטר הייתה אחת המטרות המרכזיות של הרצל והתנועה הציונית.

האמצעים למימוש החלטת בזל

עריכה
  1. עידוד ישובה של ארץ ישראל באיכרים, בעלי מלאכה ואנשי מקצוע אחרים.
  2. פתיחת מו"מ עם גורמים בין-לאומיים היכולים לסייע למימוש מטרותיה של התנועה הציונית שהן השגת צ'רטר.
  3. טיפוח הרגש הלאומי הציוני בקרב היהודים וחיזוק התודעה היהודית.
  4. איחוד וארגון היהדות כולה על ידי הקמת מפעלים כלליים ומקומיים על פי חוקי הארצות השונות.
- הגדרת יעדי התנועה הציונית "תוכנית באזל" -