היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית

גרסה להדפסה

א. הסיבות לצמיחת התנועה הציונית בשלהי המאה ה-19

ב. העמדות המשותפות לכל הציונים וחילוקי הדעות ביניהם בנוגע לתפקיד המרכזי של התנועה ולגבי הדרכים למימוש יעדיה

ג. דפוסי פעילות ציונית בגולה: הגדרת יעדי התנועה הציונית- "תוכנית באזל", הקמת מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית, פעילות מדינית, טיפוח תרבות ציונית (שיח ציוני, שפה, עיתונות, ספרות) והתארגנות לעלייה.

ד. דפוסי פעילות ציונית בארץ ישראל - הנחת יסודות לבניין הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל: צורות התיישבות חדשות, אישים וארגונים מסייעים לבניין הבית הלאומי (הברון רוטשילד, המשרד הארצישראלי ). הקמת מסגרות פוליטיות, ביטחוניות ותרבותיות בארץ ישראל.

ה. ייחודה של התנועה הציונית בראשית דרכה- קווי דמיון וקווי שוני בין התנועה הציונית לבין תנועות לאומיות אחרות באירופה, במאה ה-19

הפרק הקודם:
תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה
התנועה הציונית הפרק הבא:
מלחמת העולם הראשונה