היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/הסיבות לצמיחת התנועה הציונית בשלהי המאה ה-19

הקדמה

עריכה

לקראת סוף המאה ה-19 צמחה התנועה הציונית על רקע של התעוררות של לאומים שונים באירופה.היא האמינה שהיהודים הם אומה אחת שמבוססת על היסטוריה, דת, תרבות וערכים משותפים.מטרתה הייתה בניית עתיד משותף באמצעות הקמת טריטוריה משותפת והגדרה עצמית.

הגורמים שהביאו לצמיחתה של התנועה הציונית

עריכה
 1. התעוררות לאומית בקרב עמי אירופה במאה ה-19: הצלחתם של עמים כמו היוונים,הגרמנים והאיטלקים במאבקם למען הגדרה עצמית ומדינה ריבונית ומצוקתם של היהודים באירופה הביאו את היהודים להבנה כי הם צריכים להאבק עבור גאולה והקמת מדינה ריבונית והגדרה עצמית.
 2. כישלון האמנסיפציה וצמיחת האנטישמיות: כישלון האמנסיפציה באירופה והאנטישמיות שהתגברה על רקע הצלחתם הכלכלית של היהודים ומצוקתם של רבים אחרים הגבירו את התודעה הלאומית בקרב היהודים והביאה לצמיחת התנועה הציונית.

דוגמאות לגילויי אנטישמיות שהיו באותה תקופה:

  • הסופות בנגב (1882)
  • פרעות קישינב והומל ברוסיה (1903)
  • פרשת דרייפוס
  • תעמולה אנטישמית
  • עלילות דם (כמו למשל, עלילת הדם נגד מנחם מנדל בייליס ברוסיה 1911).
 1. תהליך החילון בחברה היהודית: במאות ה-19-18 הביא לנטישת השקפת העולם הדתית שעל פיה הגאולה תבוא משמים, ובמקומה צמחה השקפת עולם חילונית ולפיה היהודים צריכים לפעול למען גאולה. על כן, בין השאר, יהודים חרדים התנגדו להשקפת עולם החילונית.
 2. התמורות באימפריה העות'מאנית: התגברות ההתעניינות של המדינות במזרח התיכון ובעיקר בארץ ישראל.
- הסיבות לצמיחת התנועה הציונית בשלהי המאה ה-19 -