היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/הקמת מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית

בקונגרס הציוני הראשון נקבעו המוסדות השונים לארגון התנועה הציונית.היו מוסדות מממנים,מוסדות מדיניים ומוסדות מיישבים. המוסדות הם:

1.מוסדות מדיניים:

  • ההסתדרות הציונית העולמית- היא כללה את כל האגודות הציוניות.כל בן 18 ומעלה היה יכול לשלם מס חבר בהסתדרות ולבחור את נציגיה.
  • הקונגרס הציוני- המוסד העליון שמייצג את נציגי האומה היהודית ומתכנס בזמנים קבועים.לאחר הקמת מדינת ישראל הקונגרס הציוני מתכנס בירושלים.
  • ועד הפועל הציוני- הועד נבחר מתוך הקונגרס הציוני והוא כולל בין 20 ל-25 חברים והוא אחראי לביצוע החלטות הקונגרס.מתוך ה"ועד הפועל הציוני" נבחר "הועד הפועל המצומצם" שכולל 7 חברים והוא מרכז ההנהלה הציונית והיה אחראי לכל המגעים והפעולות של ההסתדרות הציונית.

2.מוסדות מממנים:

  • קרן היסוד(1920)- אחראית לסיפוק אמצעי מימון לעלייה ולהתיישבות בא"י.
  • אוצר ההתיישבות היהודים(1899)- הגוף הכספי האחראי לפעילות המדינית-כלכלית של ההסתדרות הציונית.
  • בנק אנגלו-פלשתינה(1902)- המוסד הכספי של ההסתדרות הציונית בא"י.

3.מוסדות מיישבים:

  • הקרן הקיימת לישראל(1901)- תפקידה לקנות אדמות בא"י ולהפוך אותן לאדמות לאום.בנוסף, הקרן הקיימת לישראל עסקה בפעילות התיישבותית עד למלחמת העולם הראשונה.
  • משרד הארץ ישראלי(1907)- ייצג את ההתסדרות הציונית בארץ ועזר לארגן תוכניות התיישבות ובביצוע שלהן בא"י.
  • חברת הכשרת הישוב(1908)- הייתה אחראית לרכישת קרקעות
- הקמת מסגרות ארגוניות ומוסדות לתנועה הציונית -