היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/טיפוח תרבות ציונית (שיח ציוני, שפה, עיתונות, ספרות) והתארגנות לעלייה

בגולה הפעילות הציונית הייתה למען עלייה לארץ ישראל התיישבות בה ולעבוד את האדמה.היה רצון ליצור דמות של יהודי חדש, לא עוד היהודי הסובל והפסיבי, אלא יהודי אקטיבי שפועל למען עתידו(כלומר הקמת מדינה בא"י).הפעילות הציונית בגולה באה לידי ביטוי בתחומים שונים:

  • שפה: באותה תקופה נוצרו ביטויים חדשים בשפה למשל נעשה שימוש בביטויים מהמקרא והפך אותם מביטויים דתיים לביטויים חילוניים.בנוסף השיח התרבותי עסק ביצירה ספרותית ולא בדברי קודש כמו קודם לכן,השפה העברית סייעה להפיכתה של התנועה הציונית לתנועה מודרנית יותר.
  • עיתונות: בתקופה זו יצאו לאור עיתונים שהיו כלי נוסף בהפצת האידיאולוגיה הציונית בקרב יהודי אירופה.
  • ספרות: באותה תקופה פרחה ספרות חילונית בקרב היהודים בתפוצות שרובה נכתבה בעברית לאחר הופעת הרעיונות הציוניים.
  • התארגנות לעלייה: בגולה נעשתה ההתארגנות לעלייה ארצה ע"י תנועות הנוער שהכשירו את העולים לעלייה ארצה, הכשרה זו כללה בין היתר הכשרה חקלאית.דוגמאות לתנועות נוער:"השומר הצעיר","בני עקיבא","החלוץ" ועוד.
- טיפוח תרבות ציונית (שיח ציוני, שפה, עיתונות, ספרות) והתארגנות לעלייה -