היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/קווי דמיון וקווי שוני בין התנועה הציונית לבין תנועות לאומיות אחרות באירופה, במאה ה-19

התנועה הציונית בראשית דרכה קיימה קווי דמיון וקווי שוני בינה לבין תנועות לאומיות אחרות במאה ה-19:

קווי דמיון עריכה

  • שימוש בסמלים לאומיים.
  • התעוררות השפה הלאומית.
  • שירה וספרות המהללים ומאירים את העבר המפואר וגיבורי האומה.
  • הכיסופים של העם למולדתו הנכספת והזיקה בין העם לבין ארצו.

התנועה הלאומית היהודית צמחה מאה ה-19 על רקע שינויים גדולים התפיסה של החברה האירופאית את האד, החברה , והמדינה. תנועת ההשכלה הפכה את הלאומיות לתחליף לכנסייה המסורתית. כך גם היהודים המשכילים ערערו על שלטון הדת והרבנים קהילה היהודית. בעקבות זאת יהודים שקיבלו אמנציפציה הם החלו לעבור תהליך חילון ולהתרחק מדת היהודית ולהשתלב בחברה המודרנית, ככל השם השתתלבו בחברה המודרנית כך החברה דחתה אותם והאנטישמיות המודרנית גברה. ולכן המשכילים היהודים ראו ברעיון הלאומי פתרון להציל את היהודים מעוני, אנטישמיות והתבוללות והכך להקים מדינת יהודים. קווי דמיון : התנועה הלאומית היהודית כמו התנועה הלאומית באירופה צמחה על רגע שבירת מסגרות מסורתיות ורצון לקבל תשובות חדשות כדי להיות במסגרת השתייכות חדשה ולקבל זהות חדשה .

התנועה הלאומית היהודית כמו התנועות הלאומיות באירופה דרשה הגדרה עצמית כי להקים תנועה לאומית ובאמצעות מאבק מדיני להקים מדינה לאומית עצמאית . התנועה הלאומית היהודית כמו התנועות הלאומיות באירופה הושפעה מתהליך החילון , תקשורות מודרנית וטכנולוגיה, כדי לגייס את ההמונים לתמוך ברעיון הלאומי באמצעות מנהיגים משכילים וכריזמטיים על מנת להקים מדינה לאומית.

קווי שוני : בתנועות הלאומיות באירופה דיברו בשפה הלאומית והיו מרוכזים רובם בטיריטוריה אחת לעומת היהודים שדיברו בשפות שונות וחיו במדינות שונות לכן היה קושי רב יותר בהקת תנועה לאומית יהודית .

התנועות הלאומיות באירופה דיברו על מהפכה לאומית כלומר להפוך את המאבק הלאומי למטרה של השגת מדינה לאומית לעומת זאת התנועה הלאומית יהודית דיברה על מהפכה כפולה מצד אחד מהפכה לאומית - להקים מדינה לאומית ומצד שני מהפכה כלכלית חברתית- להפוך את היהודי ליהודי חדש ששונה מהיהודי הגלותי . התנועות הלאומיות באירופה תמכו המאבק צבאי לפתוח המלחמות כנגד שלטון זר או כובש כדי להקים מדינה לאומית לעומת זאת התנועה הלאומית היהודית תמכה במאבק מדיני דיפלומטי מכיון שלא היה ביכולתם להתארגן כצבא וזאת כי היהודים היו מפוזרים במדינות שונות .

קווי שוני עריכה

  • העם היהודי לא ישב על מולדתו בניגוד לעמים אחרים השאפו לריבונות שכן ישבו על המולדת שלהם.
  • הזרם הסוציאליסטי בלט מאוד בתנועה הציונית בעוד שבתנועות לאומיות אחרות לא היה זרם פעיל כזה.
  • התנועה ציונית שמרה על אופיה הדמוקרטי והפלורליסטי ולא קראה לשנאת זרים בעוד שתנועות לאומיות אחרות היו עסוקות במאבקי דמים ובשנאה אחד של השני.
  • העם היהודי היה מפוזר בין כל העמים בעוד שהעמים האחרים רובם היו מרוכזים במולדתם הנכספת.
  • לעומת הוגי דעות של תנועות לאומיות אחרות למשל של גרמניה וצרפת שקראו על דגלם את עליונות גזעם, הוגי הדעות הציונית קראו לשיבה למולדתם בדרכים של מאבק דיפלומטי.
- קווי דמיון וקווי שוני בין התנועה הציונית לבין תנועות לאומיות אחרות באירופה, במאה ה-19 -