היסטוריה לבגרות/מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית/הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם על ידי בריטניה

1) כישלון היוזמות המדיניות - בריטניה לא מצאה מוצא מהסבך בארץ ישראל. הערבים דחו באופן שיטתי כל הצעה לפיתרון והיהודים התאכזבו מהחלטות הוועדות השונות בנוגע לשארית הפליטה ושאלת ארץ ישראל, והמשיכו לעלות ארצה בניגוד למדיניות הבריטית.

מפת המנדט הבריטי בארץ ישראל בשנים 1948-1922

2) התגברות המאבק היהודי - פעולות תנועת המרי העברי והטרור של המחתרות, והמשך מבצעי העפלה הגבירו את הנטל הכספי הכבד של החזקת צבא גדול בארץ ישראל. כל אחה את בריטניה לחפש פיתרון לקשיים.

3) על פי החוק הבינלאומי הייתה בריטניה חייבת לעשות כך. לאחר מלחמת העולם השנייה היו חייבות המדינות המחזיקות במנדט להחזיר אותו לאו"ם, ולקבל ייפוי כוח מחודש.

הארי טרומן נשיא ארצות הברית

4) המחלוקת העמוקה בין בריטניה לבין ארצות הברית בנוגע לשאלת ארץ ישראל - לבריטניה הייתה חשובה התמיכה הכלכלית של ארצות הברית ותמיכתה במנדט בארץ ישראל. נשיא ארצות הברית הארי טרומן תמך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ולא אפשר לבריטניה להמשיך במנדט.

5) הבריטים לא רצו לפגוע ביחסיהם עם הערבים - הם קיוו שהאו"ם ימצא פיתרון שלא יסבך אותם עם הערבים ויהיה מקובל על שני הצדדים.

6) סיום שליטתה של בריטניה בהודו ב1941 - עד אותו זמן היתה לבריטניה סיבה לשלוט בא"י (המעבר דרך תעלת סואץ - "קיצור דרך" להודו). אחרי עזיבת הודו, סיבה זו לא קיימת כבר, והמשך השליטה בארץ ישראל לא מצדיק את עצמו.

קישורים חיצוניים עריכה