היסטוריה לבגרות/מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית


ה. הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל

קישורים חיצוניים עריכה

הפרק הקודם:
היריבות בין ארה"ב ובריה"מ וראשית "המלחמה הקרה"
מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית הפרק הבא:
מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל