היסטוריה לבגרות/שנות ה-30 כיחידת גישור/סיבות לעלייה ודרכי ארגונה

סיבות עלייה עריכה

בשנות ה-30 הייתה עלייה יהודית לא"י אשר קיבלה את השם "תקופת העלייה החמישית (1939-1929)" והיא נחלקה לתקופות משנה :

1931-1929

1937-1931

1939-1937

בתקופה הזאת היה גידול דמוגראפי של היישוב היהודי מ-170 אלף נפש (ב-1929) ל-350 אלף נפש (ב-1935) ול-420 אלף (ב-1939). הגורמים הבאים הניעו את היהודים לעלות לא"י בתקופה הזאת :

1.מנדט בריטי

מאז פרסום איגרת מגדולנד לוייצמן (1931) ועד 1937 א"י הייתה פתוחה לעלייה יהודית חופשית. ברטניה שלטה בא"י בהתאם לעקרונות של הצהרת בלפור וטופס המנדט. ולפי זאת המנדט הבריטי לא הגביל עלייה והתיישבות יהודית.

2.אנטישמיות באירופה

יהודים עלו לא"י לנוכח אנטישמיות שהתפשטה בגרמניה ובאירופה עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה ב-30.1.1933. המדיניות המוצהרת של גרמניה הנאצית הייתה "לעשות את גרמניה נקייה מיהודים" (יודנריין) וזאת ע"י כפיית הגירתם אל מחוץ למדינה.

האנטישמיות השפיעה לרעה לא רק על יהודי גרמניה אלא גם על יהודים שחיו בפולין במדיניות הבלטיות (ליטא, לטביא, אסטווניהם ועוד) ולכן יהודים שנפגעו בפרנסתם ובמעמד הפוליטי עלו לא"י.

3."ארה"ב עדין סגורה בשעריה"

בשנות ה-30 ארה"ב המשיכה במדיניות ההגירה שלה שהטילה הגבלות על כניסת מהגרים בייחוד מיפן ומסין. עקב הגבלות אלה וקושי קבלת אשרת כניסה לארה"ב עלו יהודים לא"י.

4.הסכם ההעברה

יהודים עלו לא"י מגרמניה בזכות הסכם ההעברה (הטרנספר 1934) בין גרמניה הנאצית ובין התנועה הציונית על פיו יהודים הרשו לעזוב את גרמניה עם רכוש אך בלי מזומן.

5.מניעים משיחיים

בשנות ה-30 יהודים מארצות האיסלאם עלו לא"י במספרים קטנים, לרוב ממניעים דתיים משיחים.

דרכי ארגונה עריכה

בדרך כלל רוב העולים שהגיעו לא"י עשו זאת בכוחותיהם ומאמציהם הכספים. ובכל זאת ארגונים ומוסדות יהודים עזרו ליהודים לעלות לא"י. אלה היו:

1.עלית הנוער

יהודים מגרמניה לקחו יוזמה והקימו בעזרת הסוכנות היהודית לא"י את מוסד לעלית הנוער. מבין המוסדות היו : רחל פריאר והנריטה סולד. מוסד זה עודד נערים יהודים בני 18-12. הם נקלטו בקיבוצים ואח"כ בכפרי נוער. לעלית הנוער נועד תפקיד חשוב בעלייתם של יהודים לא"י.

2.הנציגות הארצית של יהודי גרמניה

מוסד זה קם ביוזמתם של יהודים בגרמניה, הוא ייצג את כל הקהילות היהודיות שחיו שם. המוסד עזר ליהודים מגרמניה להגיע לא"י. בין השאר בגלל שהיה לו חלק בהסכם ההעברה, הסכם שנתן אפשרות ליהודי גרמניה לעלות לא"י עם רכוש אך בלי מזומן. אכן בזכות הפעולות של הנציגות הארצית, עשרות אלפי יהודי גרמניה הגיעו לא"י ועיצבו את האופי של העלייה החמישית בזכות איכותם האנושית (אקדמאיים, מהנדסים, מורים, מוזיקאיים ועוד) ובזכות הכסף והרכוש שהם הביאו עימם.

3.המוסד לעלייה ב'

ב-1937 ברטניה הטילה הגבלות על כניסת יהודים לא"י וזאת כחלק מהמדיניות שלה למצוא פתרון לסכסוך היהודי ערבי בא"י ע"י חלוקת הארץ לשתי מדינות. ראשי היישוב היהודי בא"י לא השלימו עם ההגבלות לעלייה ולכן הסוכנות היהודית הקימה את מוסד עלייה ב'. מוסד זה הקים תשתית ארגונים בכל קהילה יהודית באירופה ובארצות האיסלאם על מנת לעודד ולהביא יהודים לא"י אפילו בצורה בלתי חוקית. מוסד עלייה ב' פעל פרק זמן של כ-10 שנים (1947-1937).