היסטוריה לבגרות/שנות ה-30 כיחידת גישור

1.סיבות לעלייה ודרכי ארגונה

2.ביסוס הבית הלאומי היהודי בשנות ה-30 בתחומים: התיישבות, כלכלה, תרבות

3.המרד הערבי- הסיבות למרד ודפוסי המאבק של הערבים כלפי הבריטים וכלפי היהודים

4.הערכות הישוב היהודי בשנים 1936- 1939 בתחומים: כלכלה, התיישבות וביטחון

5.מדיניות בריטניה לנוכח המאורעות - מתוכנית החלוקה לספר הלבן השלישי

הפרק הקודם:
היחסים בין בריטים, יהודים וערבים בשנות ה-20
שנות ה-30 כיחידת גישור הפרק הבא:
שנות ה-20 כיחידת מבוא