היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/הארגון המנהלי והמוסדות המרכזיים של הקהילה היהודית בפראג

הארגון המנהלי והמוסדות המרכזיים של הקהילה היהודית בפראג

עריכה

בפראג היה רובע יהודי מהמאה ה-12. הרובע היה מופרד משאר חלקי העיר והוא היה רחוב שנקרא "רחוב היהודים". הרובע נסגר ב-4 שערים ונקרא "גטו". ההפרדה נועדה להגן על היהודים וזה נעשה בהנחיית הכנסייה. את הקהילה ניהל גוף חזק של נציגים:
פרנס - שנבחר אחת לחודש, היה ראש הקהילה וייצג את הקהילה בפני העיר והשלטון.
גזבר - נבחר גזבר לקהילה שעמד לצידו של פרנס הקהילה.
שתדלן - היה בדרך-כלל עשיר שייצג את הקהילה בפני הקיסר כדי להשיג הקלות שונות בעיקר במיסים.
רב הקהילה - היה בעל הסמכות ההלכתית העליונה בקהילה.
גבאי - היה אחראי על איסוף הצדקה ועל מוסדות החינוך - תלמוד תורה.
שמש - היה אחראי על פעילות בית-הכנסת.

המוסדות המרכזיים של הקהילה היו: בית כנסת שנבנה ברובע היהודי בעיר, סביב בית הכנסת הוקמו מקוואות, תלמוד תורה, ישיבות ומוסדות צדקה. ברובע היהודי היה גם בית קברות יהודי.