היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/היחסים בין תושבי העיר לבין השלטון: מאבקם של תושבי העיר על השגת חירויות

מאבקם של תושבי העיר בדרך להשגת חרויות

עריכה

אחד הגורמים שהביאו לשינויים החברתיים והכלכליים של ימי הביניים היה הניידות החברתית - מעבר אנשים ממעמד אחד למעמד אחר. דבר זה היה בניגוד למה שהיה בחברה הפאודלית. בחברה הפאודלית לא ניתן היה לעבור ממעמד למעמד והיא הייתה בנויה ממעמדות.
הגורמים למצב החדש היו:
א. ערי איטליה - היו מובילות במתן חרויות, המסחר היה מפותח וזה ביסס את מעמדם של הסוחרים על חשבון האצילים באיטליה. ובהדרגה קמה אוטונומיה עירונית.
ב. רוב ערי בריטניה, גרמניה וצרפת - הן נשארו כפופות לשלטון המלכותי הפאודלי השמרני ונאלצו להסתפק רק בפריבילגיות (זכויות יתר).

הדפוסים השונים של מתן חירויות על-ידי השליטים במקומות השונים

עריכה

מתן החרויות על-ידי השליטים היה שונה מעיר לעיר בעיקר על-פי סוג העיר:

ערים חדשות

עריכה

בערים החדשות, שאך זה יושבו, אדוני העיר העניקו זכויות יתר למתיישבים החדשים כדי למשוך מתיישבים. הדרך להשגת חרויות בערים אלו הייתה קלה.

ערים ותיקות

עריכה

לתושבי העיר היה קשה לשנות את הסדר החברתי הקיים ולהשיג חרויות. בערים אלו לפעמים היו מאבקים אלימים נגד אדוני העיר. בערים הישנות לנסיכים ולבישופים היו את הסמכויות הכלכליות והשיפוטיות, בזכות סמכויות אלו יכלו אדוני העיר לגבות מיסים, לשפוט ולקבוע מטבעות. בעקבות העליה בכוחם של הסוחרים העשירים השתנתה מציאות זו. ברוב המקרים ההתקדמות במתן הזכויות לתושבי העיר הייתה בהתפתחות הדרגתית, וכך עלה בהדרגה כוחם של תושבי העיר במקביל לכוחם של אדוני העיר.