היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/היחס של השלטון המרכזי ושל תושבי פראג הנוצרים אל היהודים

היחס של השלטון המרכזי ותושבי פראג הנוצרים אל היהודים

עריכה

המעמד המשפטי של היהודים בפראג

עריכה

היישוב היהודי שהיה בגדה השמאלית של נהר הוולטבה שבפראג נחרב, ובאמצע המאה ה-12 הוקמה התיישבות יהודית בגדה הימנית של נהר הוולטבה ליד העיר הישנה של פראג.
1. היהודים קיבלו אוטונומיה לניהול עצמי של החיים היהודים כמו התושבים בעיר הנוצרית.
2. מהמאה ה-13 היהודים בפראג הוגדרו כ"עבדי האוצר" - כינוי המבטא את מעמדם המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית. הם היו נחשבים לרכוש המלך והוא יכול היה להחרים את רכושם, לתת להם פריבילגיות, להוציאם להורג, לגרשם, לתת אותם כמתנה לשליט אחר ולהחזיר אותם לארצו.
3. החל מהמאה ה-13 הייתה התדרדרות ביחס השלטון והאוכלוסיה ליהודים. השלטונות פרסמו צווים ותקנות שדרשו מהיהודים להפסיק להלוות בריבית. הם הוציאו צווים להבדיל את היהודים על-ידי סימון מיוחד שהיהודים היו חייבים לשאת על בגדיהם.
4. החל מהמאה ה-14 שלט ויצלב ה-IV ולמרות שהיה סובלני ביחסו ליהודים הוא לא מנע התקפה רצחנית של העירוניים על היהודים בשנת 1389. כמו כן בשנת 1400 הוא הוציא להורג 80 יהודים באשמה שקיללו את ישו. הוא הוציא צו שביטל את החובות של הנוצרים ליהודים.
5. במאה ה-15 סבלו היהודים בפראג מאלימות מצד הנוצרים.
6. במאה ה-16 היה שיפור במעמד היהודים. יהודים רבים קיבלו תפקידים חשובים בחצר המלוכה והם כונו "יהודי החצר". יהודי פראג עסקו בכספים, הם היו מלווים בריבית, ספקים ומטביעי מטבעות. הרבה יהודים הגיעו לפראג כדי להתפרנס. מצד אחד תושבי פראג פעלו לגירוש היהודים מהעיר והאשימו אותם כבוגדים ומרגלים לטובת טורקיה, ובשריפה שהייתה בפראג, ומצד שני הם היו צריכים את היהודים.
7. במאה ה-17 היה שינוי ביחס השלטונות ליהודים. היהודים הורשו לעסוק במסחר בכל רחבי בוהמיה, הורשה ליהודים ללמוד מלאכות שונות ולעסוק בהן באופן חופשי. ליהודים הורשה להתיישב בכל מקום בבוהמיה.

הסיבות לגירוש היהודים מפראג

עריכה

1. שנאה ליהודים על רקע דתי, השנאה הייתה עמוקה ועתיקה בחברה הקטולית.
2. שנאה ליהודים על רקע כלכלי, היהודים עסקו בהלוואות ובנטילת ריבית. מצד אחד קינאו בהם ולכן שאנו אותם, ומצד שני היו זקוקים להם.
3. הרבה יהודים עסקו במסחר בין-לאומי ומקומי, והסוחרים הגדולים ששלטו בגילדות רצו להפתר מהיהודים, ולכן הפעילו לחץ על השלטון.
4. בתקופה זו הייתה תסיסה דתית והיהודים, הרבנים ובעלי המעמד הכלכלי קיימו קשרים עם אנשים שתמכו ברפורמציה (השינוי) בעוד שהמלך ההסבורגי הקטולי התנגד לרפורמציה.
5. כשעלה פרדיננד הראשון לשלטון פרצה שריפה גדולה בשנת 1541 בפראג, וזו הייתה סיבה לסוחרים ולחברי הגילדות להסית את המלך נגד היהודים.
6. בעקבות ההסתה נגד היהודים היו פוגרומים בכפרים, והרבה יהודים נרצחו על-ידי התושבים.

הסיבות להחזרת היהודים לפראג

עריכה

1. פרדיננד הראשון ראה שהקופה של האימפריה ההסבורגית מתרוקנת מהמלחמות עם הפרוטסטנטים, והוא נאלץ להחזיר את היהודים כמקור הכנסה וכספקים של הצבא.
2. גירוש היהודים בפראג בוצע בגלל לחץ העירוניים העשירם בניגוד לאינטרסים הכלכליים של הקיסר. היחסים של הקיסר עם הסוחרים הגדולים ששלטו בגילדות העירוניות הורעו בעקבות המלחמה בנסיכים הגרמנים הפרוטסטנטים.