היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/העיר בימי הביניים - מבוא כללי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.העיר באירופה הנוצרית

עריכה

בימי הביניים היה סדר חברתי צבאי הנקרא "פאודליזם". הפאודליזם היה מבוסס על יחסי תלות בין המלך לאצילים ובין האצילים לאיכרים. האיכר היה וואסל (משועבד) לאדון והתחייב לשרת בצבאו תמורת הגנה, ולרוב גם תמורת קרקע שקיבל ממנו. איכרים עיבדו את האדמות של האצילים ובתמורה קבלו הגנה מבעלי הקרקע. היחסים הפאודלים היו חלק מתפיסה דתית שטענה שזהו רצון האל. במאות ה - 11-14 השתנו היחסים החברתיים, הכלכליים והפוליטים הללו. התפתחות הערים באירופה בימי הביניים וצמיחת מעמד הסוחרים יצרו מציאות חדשה.