היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/מבנה החברה היהודית בפראג: הקיטוב החברתי בקרב יהודי פראג, עזרה הדדית (פועלו של מרדכי מייזל)

מבנה החברה היהודית בפראג

עריכה

הקיטוב החברתי בקרב יהודי פראג

עריכה

בחברה היהודית בפראג היו פערים בין היהודים העשירים לבין היהודים העניים.
- היהודים העשירים עסקו במסחר ובהלוואה בריבית. הם היו סוחרים בכל רחבי בוהמיה ויזמו עסקאות בינלאומיות. הם היו מקבלים תפקידים בכירים בחצר המלוכה והיו מקורבים לשלטון. חלקם היו מלווים לשלטונות וחלקם היו נותנים תרומה לשלטון. היו להם קשרים רבים עם המלוכה, האצולה והעירוניים.
- היהודים העניים היו הרוב ברובע היהודי. הם היו חיים בצפיפות ועיסוקיהם היו בעיקר: סנדלרות, חייטות, ייצור זכוכית וכ'ו. בתקופתו של רודלף השני השתפר מעמדם של היהודים והם הורשו לסחור מחוץ לגטו (התחום היהודי). בנוסף לכך הם יכלו לעסוק במקצועות שהיו סגורים בפניהם עד עתה.

עזרה הדדית

עריכה

מכיוון שהיה מיעוט של עשירים בקהילה היהודית ורוב היהודים היו עניים, הייתה עזרה הדדית בקהילה היהודית של פראג. היהודים העשירים היו עוזרים לאחיהם היהודים העניים והם דאגו למחסורם ותרמו מכספם לקופת הגמ"ח (גמילות חסדים) של הקהילה היהודית. גמילות החסדים הייתה מנוהלת על ידי הנהגת הקהילה והגבאי. דוגמא לערבות הדדית בקהילה היה מרדכי מייזל שעזר רבות ליהודי פראג.

מרדכי מייזל

עריכה

- מרדכי מייזל היה יהודי עשיר ומפורסם מאוד שביהודי פראג. היו לו קשרים טובים עם השלטון בבוהמיה, והוא היה איש הכספים של רודלף ה-II. הוא פעל רבות להתפתחותה של הקהילה היהודית בפראג, אך תמך גם בקהילות היהודיות שהיו מחוץ לפראג.
- הוא תרם כספים רבים למוסדות הקהילה השונים בפראג, הוא נתן הלוואות ללא ריבית לעניים ולנזקקים. הוא תמך גם בקהילות היהודיות החלשות שהיו מחוץ לפראג.
- מייזל בנה באזור היהודי בפראג בתי מרחץ, מקוואות, בתי כנסת, בתי חולים ישיבות ועוד.
- מייזל דאג לחתן את בנות העניים בפראג, ודאג לכך שלא יימצאו משפחות ללא ארוחת חג בשבתות ובחגים.
- מייזל בנה את בניין העיריה המפואר בפראג, הוא מימן את מלחמתו של רודלף השני עם העותמאנים. רודלף הבטיח למייזל שיוכל להוריש את רכושו למי שירצה לאחר מותו, אך לאחר מותו של מייזל רודלף החרים כל מה שרק יכול היה מרכושו של מייזל.