היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/פראג כמרכז תרבותי יהודי

פראג כמרכז תרבותי יהודי

עריכה

בתקופת שלטונו של רודלף ה-II ומקסימיליאן ה-II במאה ה-16 השתפר באופן ניכר מצבם של הקהילה היהודית בפראג. היא הפכה לפורחת ומשגשגת, והיא הייתה לקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. יהודים רבים הושפעו מאנשי רוח ואומנים נוצריים אשר היו איתם בקשר.
- יהודים רבים החלו לעסוק במדעי הרוח ועסקו במקצועות כמו: פילוסופיה, שירה, מיסטיקה, דקדוק, היסטוריה. היו יהודים שגם למדו רפואה והיו למפורסמים. כל זה היה בנוסף ללימוד התורה שהיה בקהילה.
- היהודים הושפעו מסביבתם בגלל קשרי המסחר, ומכיוון שהרבה יהודים היגרו לפראג ממקומות שונים באירופה.
- הוקם בפראג בית הדפוס העברי הראשון.
- הוצאו לאור סידורי תפילה, פרשנויות, ספרות רבנית, ספרי פילוסופיה, ספרי הסטוריה, שירה ועוד.
- התפתחה יצירה של אומנות יהודית דתית ועל קירות בית הכנסת היו ציורים עם אופי יהודי. ספרי התורה בבית הכנסת קושטו ועוטרו בחומרים נדירים ויקרים, גם ארון הקודש וראות בית הכנסת קושטו בעיטורים מכובדים.
- במאה ה-16 יהודים יכלו לעסוק במלאכות שונות כמו משפחת פרלשטיקר שהיה להם בית מלאכה בתחום הטקסטיל, והם עשו שם עבודות רקמה מופלאות שקיימות עד היום הזה.
- יהודים הושפעו מרעיונות המדע והם החלו לפתח קשרים עם מדענים מרחבי אירופה כמו למשל יוהנס קפלר. הם קיימו עמם קשרים והחלו לעסוק יותר במדע.