היסטוריה לבגרות/תקופה שלישית כיחידת מבוא/מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות

הקדמה

עריכה

ב-30.11.1947-15.05.1948 זהו השלב הראשון של מלחמת העצמאות. ביום שאחרי החלטת האו"ם בדבר תוכנית החלוקה פורצים קרבות של השלב הראשון במלחמת העצמאות שבהם הערבים תוקפים את הישוב היהודי, זוהי למעשה מלחמת אזרחים בין הערבים ליהודים.

מאפייני שלב ראשון של מלחמת העצמאות :

 1. בשלב זה היוזמה ערבית.
 2. בשלב זה היהודים פעולים רק בהגנה.
 3. המלחמה מתרכזת בניסיון של הערבים בכוח לסלק יהודים מיישוביהם וע"י ניתוק התחבורה.

מספר גורמים השפיעו על מהלכי הקרבות ועל התוצאות בשלב זה והם:

 1. מדיניות הפינוי של ברטניה.
 2. מטרות המלחמה של הצדדים השונים.
 3. כושר הערכות שונה בין הצדדים.
 4. העובדה שהבריטים עדיין שולטים בארץ, מנעה את כניסתן של מדינות ערב למלחמה.

בכוחות המשתתפים במלחמה: בשלב הזה של המלחמה השתתפו אך ורק תושבי ארץ ישראל הערבים והיהודים.

הישוב היהודי

עריכה

הישוב היהודי מנה כ-600 אלף איש, והוא היה חזק במספר תחומים:

 1. מנהיגות פוליטית- מנהיגים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ונהנו ממשמעת פנימית של הישוב היהודי ומכוח צבאי-שליטה על ארגון ההגנה.
 2. מבחינה כלכלית- בשל גוויית מסים ניתן היה לעשות פעילות ולהתארגן בצורה מסודרת.
 3. מימדי הכוח הצבאי- כבר בשלב הראשון גוייסו כ-90 אלף לוחמים, שאורגנו במסגרת 12 חטיבות, אליהם הצטרפו גם לוחמים יהודים שנלחמו במסגרת מלחמת העולם השנייה, ככל שנמשכו הקרבות הישוב היהודי החל לאמץ מבנה צבאי מסודר.

חסרונותיו של הישוב הערבי:

 1. העדר מנהיגות פוליטית- המניגים הערבים לא נבחרו בבחירות דמוקרטיות, המופטי שהיה אהוד בארץ סבל מהתנגדות של פליטים בתוך החברה הערבית והוא לא היה בארץ. המנהיג הבולט ביותר בארץ לא נכח מכיוון שהוא גורש, והערבים לא הצליחו לגייס מנהיגות חילופית.
 2. כוח צבאי מוגבל- הכוח הערבי מנה כ-14 אלף לוחמים שחלקם היו מתנדבים ממדינות ערב, אלה היו כוחות שלא שיתפו פעולה אחד עם השני, לא היו מאורגנים מבחינת רמת הנשק והלחימה המקצועית.

הערבים

עריכה

בתחילת המלחמה ליישוב הערבי היה יתרון דמוגרפי, כמיליון מאתיים אלף ערבים לעומת 600 אלף יהודים.

אולם בסופו של דבר היתרון הזה לא תרם מבחינה צבאית לערבים, מכיוון שהם נפלו מעוצמתם של הישוב היהודי.

סיכום

עריכה

בסופו של דבר עוצמת הישוב היהודי גדולה מעוצמתו של הישוב הערבי, כתוצאה מאירגון פוליטי, משמעת ויתרון כלכלי.

מטרת הצדדים במלחמה

עריכה

דבר שהשפיע על מהלך הקרבות היה המטרה של כל אחד מהצדדים. הערבים- שאפו למנוע את הקמתה של מדינה יהודית ולהביא להקמת מדינה ערבית. ליהודים היו מספר מטרות:

 1. להקים מדינה יהודית על חלק מארץ ישראל.
 2. להמשיך לשמור על כל שכונה או נקודה יהודית שהייתה קיימת (במיוחד בשלב הראשון של המלחמה).
 3. יצירת רצף טראוטאלי כדי לחדש את הקשר השותף שבין הישובים היהודיים.

השפעת הבריטים על המלחמה

עריכה

הבריטים נמצאים בארץ בתהליך נביגה כאשר הבריטים מעוניינים להגן על כוחותיהם ולסיים את הפינוי.

הבריטים הגנו על צירי פינוי ראשיים כמו הדרך לנמל חיפה, על מתקני צבא בריטים. ולכן כל הניסיונות להשתלט על מקומות אלו נתקלו בתגובה בריטית קשה ולכן הצדדים לא יכלו להשתלט על אזורים אלו. אבל מצד שני הכוחות יכלו להשתלט ביתר קלות על שטחים אחרים, והדבר נוצל ע"י היהודים, מכיוון שהם היו מאורגנים יותר.

היוזמה הערבית

עריכה

הערבים מתקיפים יהודים בערים, בישובים מבודדים ובדרכים. עד תחילת אפריל 1947 הערבים היו מעוניינים להשתלט על כל השטחים בארץ, אולם מכיוון שלא היה להם את היכולת הצבאית הדרושה הם לא עשו פעולות צבאיות גדולות, אלה התמקדו בפעולות טרור שנועדו לפגוע ולהפחיד כמו פיצוץ מכונית תופת. הערבים הטילו מצור על ישובים מבודדים וניסו לכבוש אותם, בדרכים הערבים ירו על נוסעים יהודיים שנסעו בכבישים בין עירוניים, על מנת לשבש את חיי התושבים.

לסיכום מאפייני המלחמה:

 1. מלחמת אזרחים – בין תושבים ערבים בארץ לבין תושבים יהודים.
 2. מערך צדדים, יחסי כוחות: יהודים ערבים.
 3. מדיניות הפינוי של הבריטים.
 4. היוזמה הערבית.