ויקיספר:הבהרת חשיבות

ייעודו של ויקיספר הוא יצירה שיתופית של ספרי לימוד ומדריכים. עם זאת, לעתים מועלים לוויקיספר דפים שלא קיימת זהות ברורה בינם לבין מטרת ויקיספר ויש צורך לברר את התאמתם למיזם, או שחסר בהם מידע שיבהיר את הצורך בהם. דפים שבאופן מובהק אינם מתאימים לוויקיספר יכולים להמחק במחיקה מהירה בהתאם למדיניות המחיקה ואין צורך בתהליך בירור חשיבות.

אם אינכם בטוחים שחשיבות הספר שברצונכם לכתוב מובנת מאליה – מומלץ כי תוודאו זאת בפנייה לדלפק הייעוץ לפני כתיבת הספר.

תהליך הבהרת החשיבות

עריכה

ויקיסופר שזיהה ספר או דף בעייתי מבחינת התאמתו לוויקיספר יכול להוסיף {{הבהרת חשיבות}} לאותו דף על מנת לפתוח בתהליך הבהרת החשיבות. לרוב, אורך תהליך בירור החשיבות חודש. אם במהלך החודש תומך ויקיסופר אחד לפחות (מלבד כותב הדף) באופן מנומק בהשארת הדף - התבנית תוסר בחלוף חודש מהנחת התבנית. אחרת - הדף יימחק. כחלופה למחיקה, רצוי לשקול את העברת הדף לאחד ממיזמי האחות של ויקיספר, אם תוכנו מתאים לשם.

אם הנכם כותבי הדף, רצוי שתרחיבו אותו באופן שיבהיר את חשיבותו. אם אין לכם די זמן פנוי בשלב זה להרחיב את הדף כך שחשיבותו תהיה ברורה, תוכלו להעבירו למרחב המשתמש שלכם (ראו עזרה:העברה), ולעבוד עליו מאוחר יותר. בסיום העבודה אל תשכחו להחזיר את הערך למרחב הראשי.