תבנית:הבהרת חשיבות

הוראות שימושעריכה

{{הבהרת חשיבות|תאריך}} כאשר "תאריך" הינו המועד בו הונחה התבנית.

ראו גםעריכה