ויקיספר:ספרים/שונות

תבנית:מבוא לשיטות נומריות

מבוא לשיטות נומריותעריכה

כותרתעריכה

מציאת שורשים של משוואה
פתרון מערכת משוואות לינאריות
מבוא לשיטות נומריות