מבוא לשיטות נומריות

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.מבוא לספר

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תוכן עיניינים

עריכה
תוכן עניינים
  1. פתרון מערכת משוואות לינאריות
  2. התכנסות, קריטריון התכנסות וקצב התכנסות
  3. מציאת שורשים של משוואה
  4. פתרון מערכת משוואות לא לינאריות
  5. אופטימיזציה
  6. התאמת עקומים - רגרסיה
  7. אינטגרציה נומרית
  8. גזירה נומרית
  9. משוואות דיפרנציאליות רגילות