חשבון/אחוזים/מעברים של אחוזים ושברים

297 100

משבר לאחוז עריכה

טבלת מעבר של שברים לאחוזים (לדעת בעל פה) עריכה

שבר אחוז
   
   
   
   
   
   
   
   

תרגול עריכה

אחוז שבר שבר עשרוני אות
תא 0 תא 0 תא 0 תא 0
תא 1 תא 1 תא 1 תא 1
תא 2 תא 2 תא 2 תא 2
תא 3 תא 3 תא 3 תא 3
תא 4 תא 4 תא 4 תא 4
תא 5 תא 5 תא 5 תא 5
תא 6 תא 6 תא 6 תא 6
תא 7 תא 7 תא 7 תא 7
תא 8 תא 8 תא 8 תא 8
תא 9 תא 9 תא 9 תא 9

סידור מהשבר הקטן ועד הגדול :