תוכן עניינים

חשבון

  1. מהו אחוז?
  2. מעברים של אחוזים ושברים - מכנה משותף לשברים, טבלה של שברים חשובים.
  3. חישוב מהיר- "שיטת 10%" והכפלת שברים חשובים ()
  4. תמורת האחוז - הנוסחא+טבלת יחס

נושאים מתקדמים בהם מופיעים אחוזים

  1. בעיות אחוזים
  2. הסתברות


הפרק הקודם:
שברים
אחוזים הפרק הבא:
מספרים שליליים