חשבון/חילוק/תרגילים

תרגילים ללא שארית עריכה

פתרו את התרגילים הבאים:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
תשובות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


תרגילים עם שארית עריכה

פתרו את התרגילים הבאים, וציינו את השארית:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
תשובות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


בעיות מילוליות עריכה

 • בטבלה מסוימת 157 תאים. רוב התאים נמצאים בשורות שבכל אחת מהן 30 תאים, ושאר התאים (שאינם מספיקים לשורה) נכתבים בשורה האחרונה, שאינה מלאה. כמה שורות בטבלה (כולל השורה האחרונה), וכמה תאים בשורה האחרונה?
 • דינה עובדת בחברה ומקבלת בחודש הוא 2,376 דולר. עד היום היא קיבלה מהחברה 16,632 דולר. כמה חודשים היא עובדת בחברה?
 • מדינה מסוימת מחולקת למחוזות שבכל אחד מהם בדיוק 1,573,928 תושבים. במדינה כולה 6,295,712 תושבים. כמה מחוזות במדינה?
תשובות
 • 6 שורות (5 מלאות ואחת לא), ובשורה האחרונה 7 תאים
 • 7 חודשים
 • 4 מחוזות