חשבון/שברים/מניית שברים

חלקי השבר עריכה

בפרק זה נלמד למנות את מספרים החלקים שיש בשלם אחד. נחדד את הנאמר בפרק הקודם ונדגים את ההסברים.

  השבר מורכב ממונה וממכנה.

  • המונה (ה"סופר") הוא המספר העליון בשבר. הוא סופר את מספר החלקים ש"לקחנו".
  • המכנה (כינוי) הוא המספר התחתון בשבר. הוא מציג את מספר החלקים שלהם חולק השלם. באמצעות נוכל לדעת את השם של השבר כפי שראינו בפרק הקודם.


מתבלבלים?

אפשר לזכור זאת כך : החנייה מתחת לקניון והמכנה מתחת למונה.


 
בעת כתיבת שבר תמיד נתחיל מהמכנה ורק אחר כך נרשום את המונה

דוגמא עריכה

יש לנו חילוק שבר שם החלק
___ מתוך _____ ___:____  
 
חלק אחד מתוך חלק אחד. 1:1   שלם
 
חלק אחד מתוך שני חלקים. 1:2   חצי
 
שני חלקים מתוך שלושה חלקים. 2:3   'שני שליש
 
שלושה חלקים מתוך ארבעה חלקים. 3:4   שלושה רבעים (שלושת רבע)
 
ארבעה חלקים מתוך חמישה חלקים. 4:5   ארבעה חמשיות
 
שמונה חלקים מתוך שמונה חלקים. 8:8   שמונה שמיניות
 
חלק אחד מתוך עשרה חלקים. 1:10   עשירית

תרגול עריכה