חשבון אינפיניטסימלי/סימן הסכימה/הוכחה - טור המספרים הטבעיים

משפט:

הוכחה:

בדיקה:

מכיוון ראשון, .

מכיוון שני, .

על כן הטענה נכונה עבור .

נניח כי הטענה נכונה עבור  :

נוכיח נכונות עבור :

מכיוון ראשון אנו יודעים כי סכום האיברים עד האיבר ה- שווה לסכום האיברים עד האיבר ה- ועוד האיבר האחרון:

על פי הנחה: