חשבון אינפיניטסימלי/סימן הסכימה/הוכחה - סכום מספרים אי זוגיים

משפט:: סכום מספרים אי-זוגיים ((Defines the sum of odd integers) :

הוכחה עריכה

בדיקה:  

נניח כי הטענה נכונה לכל מספר טבעי : 

נוכיח נכונותה: