חשבון אינפיניטסימלי/סימן הסכימה/הוכחה - סכום ריבועים

משפט: סכום ריבועים (Square pyramidal number) הינו

הוכחה:

בסיס:

מכיוון ראשון,

מכיוון שני,

נניח כי הטענה נכונה לכל  :

נוכיח את נכונותה לכל :

מכיוון אחד,

על פי הנחת האינדוקציה